Charakteristika plemen/ Characteristics of the breeds

Zde najdete charakteristiku obou plemen, které vlastním a zabývám se jejich výcvikem.

Here you will find characteristics of both breeds to own and deal with their training.