Pražský krysařík (Prague Ratter)

Původ Česká republika, velikost 17 až 23 cm, váha kolem 2 kg, zbarvení černé se sytými žlutými znaky, plavé, modré se znaky.

Tento drobný psík má hlavu hruškového tvaru, výrazný stop, kulaté tmavé oči, vztyčené nebo polovztyčené větší uši, krátký rovný a pevný hřbet, ocas vysoko nasazený, krácený, šikmo vzhůru nesený, končetiny pevné s pružným pohybem. Srst krátká, lesklá, přilehlá.

V historických pramenech najdeme zmínky o malých psících již v dobách knížete Vladislava II. Malý krysařík býval společníkem mnohých šlechticů u českého dvora a darem se dostával do celé Evropy. Bohužel vzhledem k válce došlo k zániku plemene a v 70. letech začala cílevědomá snaha o regeneraci tohoto, FCI zatím neuznaného, národního plemene.

Pražský krysařík je trpasličí psík, čilý, živý a temperamentní, hbitý a rychlý. Má výborný čich a projevuje se jako schopný lovec drobných hlodavců. I přes svou malou postavičku není jen hračkou, ale naopak dokáže být velmi ostražitý a nic neunikne jeho pozornosti. Jestliže se mu něco či někdo nezdá, ohlásí narušení svého teritoria štěkotem. Povahově je však ke svému majiteli a rodině velmi přátelský, milý a mazlivý, poslušný a dobře ovladatelný. Vejde se i do nejmenšího bytu a hodí se i pro začátečníky.

Jeho krátká srst vyžaduje minimální péči.

The origin of the Czech Republic, size 17 to 23 cm, weight about 2 kg, black color with deep yellow spots, fawn, blue characters.
This tiny dog has a pear-shaped head, pronounced stop, round dark eyes, erect or semi-erect larger ears, short, straight and firm back, tail high, reduced, carried obliquely upwards, strong legs with elastic movement. Coat Short, shiny, lying flat.
In the historical records we find mention of the small dogs in times of Prince Vladislav II. Little Ratter former associate of many Czech nobles at Court and received the gift of the whole Europe. Unfortunately, due to the war the breed to extinction in the 70th She began a purposeful effort for the regeneration of this, FCI yet unrecognized, national breed.
The Prague Ratter is a miniature dog, lively, vibrant and lively, agile and fast. It has an excellent sense of smell and manifests itself as a capable hunter of small rodents. Despite its small figure is not just a toy, but rather can be very watchful, and nothing escapes his attention. If something or someone he does not seem to report the violation of its territory barking. Character is the owner and his family very friendly, nice and cuddly, obedient and well controllable. Fits into the smallest apartment and is suitable for beginners.
His short coat requires minimal care.