Odchovy/ Litters

V této sekci najdete všechna naše odchovaná štěňátka, která už jsou v nových domovech.
Více o vrzích v jednotlivých podsekcích.

In this section you will find all our raised puppies that are already in new homes.
More about the litter in the various subsections.